Översätt en Tagg

  1. Gå till Artiklar>Taggar
  2. Gå in på den tagg du vill översätta 
  3. Tryck på "Språk" uppe i det högra hörnet och välj "English" 
  4. Översätt nu taggen och glöm inte att fylla i fältet "Slug" med samma text som i fältet "Namn". Kom ihåg att mellanslag ersätts med bindestreck (-) i slugen och att åäö ersätts med aao.