Redigera storleken på en bild i Photoshop

  1. Öppna Photoshop
  2. Välj "File" > "New"
  3. Välj  "Document Type" > "Custom"
  4. Ställ in bredd/width, höjd/height och upplösning/resolution samt att avstånden skall mätas i pixlar och color mode/färgläge enligt fotografierna nedan
  5. Dra in bilden i Photoshop-dokumentet från platsen du har den på din dator, t.ex skrivbordet
  6. Justera bilden så att den täcker hela ytan på dokumentet genom att dra i någon av hörnen samtidigt som du håller ner "shift"-knappen (den justeras då mariginellt)
  7. När du är nöjd med bilden gå till "File">"Export">"Save for Web"
  8. Spara som "JPEG" och "High"
  9. Välj "Spara"