Redigera flera artiklar på samma gång

  1. Logga in i BeGood
  2. Navigera dig fram till de artiklar/grupper du vill redigera 
  3. Markera de artiklar du vill åtgärda alternativt "Titel" om du vill göra samma ändring på samtliga artiklar 
  4. Öppna fältet "Åtgärd:"  
  5. Välj den åtgärd du vill, t. ex. "Avpublicera valda artiklar" 
  6. Klicka på utför