Tidsinställd publicering

För att en artikel automatiskt ska publiceras vid någon viss tidpunkt, ställ bara in önskat datum och tid under "Publiceringsdatum" när du redigerar artikeln, och ställ om artikelns status till "Publicerad". Om det angivna publiceringsdatumet är i framtiden kommer artikeln automatiskt att publiceras när publiceringstiden infaller.

Om det angivna publiceringsdatumet redan har passerat (eller inget publiceringsdatum är angivet alls) kommer artikeln att publiceras omedelbart.