Hur man skapar en ny nivå i lokalnavigationen

Lokalnavigationen är baserad på grupper i olika nivåer. 

Detta hanterar du under “användare > grupper”:

  1. Gå in på den grupp du vill ska synas. 
  2. Välj “förälder”, dvs den sida som gruppen ska synas på.  
  3. Spara

Om du vill att denna grupp enbart ska synas i lokalnav och inte i den övergripande mosaiken för personal så behöver detta “hårdkodas”. Kontakta beckmans@agoodid.se så ordnar vi detta.