Lägg till en Tagg

  1. Logga in i BeGood
  2. Gå in på "Taggar" 
  3. Tryck på "Lägg till Tagg" i det högra hörnet 
  4. I fältet "Namn" fyller du i vad du vill att taggen ska heta 
  5. Fältet "Namnrymd" fyller du i om taggen tillhör en annan grupp/projekt 
  6. I fältet "Slug" skriver du samma sak som du döpt taggen till. Här är det viktigt att inte använda åäö, inte heller mellanslag. Åäö ersätts med aao och mellanslag ersätts med ett bindesträck(-).  
  7. Spara